صفحات کوارتز و کوارتزیت هر دو تا از این متریال ها دوست داشتنی ترین صفحه کابینت هستند که از مواد معدنی کوارتز ساخته شده هر چند که این دو به یک شکل هستند اما کوارتزیت یک ماده سنگ طبیعی است و مانند دیگر جوانب ها سطوح سنگی نیاز به کار دارد که اصطلاحا مهندسی نام دارد.

صفحه کابینت کوارتز مهندسی شده درست نیست کوارتز یک ماده ی معدنی است که بسیار زیاد در زمین وجود دارد و سنگ از اجزای آن است. گرانیت را برای کانترتاپ آشپزخانه خود انتخاب کرده اید شما باید به مواد معدنی سنگ دقت کنید چون یکی از مواد معدنی کواتز است.اگرچه که کوارتز یک مواد معدنی طبیعی است ولی برعکس صفحه کابینت کواتز کاملا طبیعی نیست.

 مواد معدنی کوارتز با رزین مخلوط شده و پس از آن تحت فشار و حرارت قرار می گیرند تا صفحات کوارتز آماده شوند. این صفحات همانند گرانیت بسیار سخت می باشند. ضخامت صفحات کوارتز اجرا شده بر روی کانترتاپ آشپزخانه بسته به نوع سبک و نام تجاری، اندازه آن متغیر است.